Muligheter

Vi har et lett og humørfylt miljø der alle er unike
  • Hos oss har du muligheter til å delta i arbeidsoppgaver og opplæring  innen produksjon på en rekke områder.
  • Det forutsetter at du gjør en innsats sammen med dine samarbeidspartnere.
  • At alle har en god positiv holdning mot felles målsetting.
  • Vi har et lett og humørfylt miljø der alle er unike. Derfor er vi kjent for å ha et godt arbeidsmiljø.
  • VTA plass(varig tilrettelagt arbeid).

Dagen er ikke den samme uten en jobb å gå til

‍Vi har tiltak for både ungdom og voksne.

  • Du har også mulighet til tilrettelegging og opplæring mot fagbrev eller delkompentanse.
  • Tremek AS er i dag godkjent for: Industrimekaniker og Trevare-og bygginnredningsfaget.
  • Dette foregår i tett samarbeid med deg, Vestnes kommune, NAV, Rauma og Vestnes Opplæringskontor, og andre naturlige samarbeidspartnere.
Varig tilrettelagt arbeid (VTA-plasser)

-VTA-plasser kan tilbys personer som har behov for arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne.
-Varig tilrettelagt arbeid kan også tilbys som enkeltplasser i ordinære virksomheter. 

-Tremek AS har i dag 15 VTA-plasser.
-Du kan også komme på besøk et uforpliktende besøk for å se hvordan vi har det, og du  er hjertelig velkommen.

Er dette noe for deg?

-Ta kontakt med oss på tlf 47 97 98 80 eller NAV Vestnes tlf 55 55 33 33 for ytterligere informasjon, og om eventuelle ledige plasser.

Hvem kan få varig tilrettelagt arbeid? (Kilde: NAV)

-Dersom du har, eller i nær framtid ventes å få innvilget uførepensjon og har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging, kan du være aktuell for tiltaket.
 Les mere her på nav

Arbeidet skal bidra til:

-Utvikling av ressursene dine gjennom tilrettelagt arbeid.
-Kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester.
-Du er arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og det skal ligge en arbeidskontrakt til grunn for ansettelsesforholdet.

Varighet på tiltaket:

-Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller  formidling til ordinært arbeid.

Hvordan søker du?

-Ta kontakt med NAV-kontoret der du bor.

Dette kan du gjøre selv:

-Registrere deg som arbeidssøker på nav.no

Økonomiske ytelser under tiltaket:

-Du får uførepensjon etter folketrygdloven.
-Om du i nær framtid ventes å få innvilget uførepensjon beholder du den ytelsen du har inntil varig uførepensjon er innvilget.

Kommunale plasser

Kommunale arbeidsplasser vil vanligvis  bli opprettet i samarbeid med Vestnes kommune. Men ta gjerne kontakt med oss også og vi kan være behjelpelig i kontakten med vår kommune.

Videregående skole

Vi har helt fra starten av hatt et bredt og godt samarbeid med den videregående skole. Der vi har tilrettelagt en spesialundervisning / opplæring i enkelte fag opp mot delkompetanse med mål om et fagbrev.

Praksisplass for elever i videregående skole med særskilte behov.

Er du ungdom med særskilt behov i den videregående skolen og ønsker å vite mer om dine muligheter for å komme i arbeid og aktivitet?
Er du usikker på hvordan du klarer å tilpasse deg på en arbeidsplass?
Da kan Tremek AS gi deg arbeidspraksis og opplæring for å hjelpe deg med veien videre mot arbeid eller en aktivitet. 

Hva kan vi gjøre for deg?

• Gi deg arbeidspraksis og opplæring tilpasset dine behov, utfordringer og forutsetninger.
• Kartlegge din arbeidsevne og sosial tilpasningsevne på arbeidsplassen.
• Sørge for tett samarbeid mellom skolen, bedriften og naturlige samarbeidsparter.
• Utvikle dine ressurser og tilegne deg ny kunnskap med fokus i mestring og i trygge  omgivelser.

Ta gjerne kontakt med oss om praksisplasser for elever i videregående skole med særskilt behov. Vi kan samkjøres målsettingen i opplæring og tilretteleggingen i forhold til den individuelle opplæringsplanen fra den videregående skolen. Når avtalt periode med praksisplass er avsluttet, blir det utarbeidet en sluttrapport.

I Tremek AS kan vi tilby deg arbeidspraksis og opplæring innen følgende områder:

• Trearbeid
• Keramikk
• Strikking/håndarbeid
• Butikkdrift
• Jobbfrukt
• Plenslått
• Serviceverksted
• Mekanisk
• Kjøreoppdrag
• Vaktmesteroppgaver/vedlikehold

TA GJERNE KONTAKT MED OSS

Rauma og Vestnes opplæringskontor

Har du ønske om en lærlingeplass eller som lærekandidat hos oss, så er vi en godkjent opplæringsbedrift innen faget "Trevare og bygginnredningsfaget", "Byggdrifterfaget" og "Industrimekanikerfaget". På enkelte andre fagområder kan vi også søke godkjenning.

Vi gir deg en god informasjon ved å ta kontakt med oss.

Andre

Samarbeidspartnere for bl. a. Vestnes kommune , M&R Fylke Utdanningsavd, Tøndergård skole, Gjermundnes VGS, Vestnes Næringsforum, Vestnes Sentrumsforening og  bedrifter i kommunen.

På jakt etter jobb?

Kontakt oss i dag og finn ut hva vi kan gjøre for deg.
Ta kontakt