Ved & oppfyring

Ved leveres i sekker à 80 liter og settes på paller. Følgende typer leveres:

  • Tørr opptenningsved ca. 10-12% fuktighet
  • Honved av furu og gran ca. 16 -18% fuktighet
  • Balandingsved, bestående av furu, or og bjørk ca. fuktighet 16-18%

Våre populære tennruller levers i poste à 50 stk og samles i sekker à 15 poser

  • Riv litt opp i enden og du vil lett få en opptenning / brenning

Produkter